1. Laenutatavate nõude üldtingimused Peotarbed OÜ

1. Tagastatav inventar peab olema korrektselt pakitud samadesse pakenditesse, kus nad olid rendile andes. Nõudest tuleb eemaldada söök-jook ja muud lisad (paber, küünlarasv jne), kui tagastamiseks on nõudes on eelnimetatu eemaldamatta , lisandub prügi menetlustasu. Menetlustasu on kogu arve summast 10%.

2. Kõik pretensioonid renditava inventari suhtes tuleb esitada sama päeva jooksul, kui inventar saadi, enne laenutustoodete kasutamisele võtmist , hilisemaid pretensioone ei arvestata.

3. Rentnik kohustub tagastama täpselt sama inventari, samas koguses vastavalt tellimusele. Inventari tagastamisel puudu jäänud/vahetusse läinud üksikuid (alla 5% tellitud toodetest) laenutustooteid on Rentnikul võimalik tagantjärele tuua/vahetada ainult tagastuspäeva jooksul. Hilisemaid tagastamisi/vahetamisi ei arvestata ning puudujäänud renditud inventari eest esitatakse arve esemete soetusmaksumuse summa ulatuses.

4. Vahetusse läinud ,kahjustatud, olulisel määral rikutud ning purunenud inventar kuulub Rentniku poolt välja maksmisele Rendileandja poolt kehtestatud müügihinna ulatuses.Müügi hinna määrab Peotarbed OÜ vastavalt sisseostuhindadele, ning sellega kaasnenud transpordi ja käitlus kuludele.

5. Sorteerimata inventari tagastamisel esitatakse kliendile sorteerimise eest arve 20% inventari rendihinnast.

 

2. Tekstiilide laenutamise üldtingimused Peotarbed OÜ

 

1. Tekstiilid antakse kliendile üle puhtalt ja triigitult.

2. Tekstiilide laenutushind sisaldab pesuteenust, aga ei sisalda keemilist puhastust, näiteks küünlarasva eemaldamine, pliiatsi jälgede eemaldamine jne.

3. Kõik pretensioonid renditavate tekstiilide suhtes tuleb esitada sama päeva jooksul, kui tekstiilid saadi, enne tekstiilide kasutamist, hilisemaid pretensioone ei arvestata.

4. Tekstiile ei ole lubatud triikida, õmmelda, pesta, pesumajja viia, kinnitada nõeltega, klambritega. Tekstiilidele ei või kinnitada lisandeid klambritega, nõeltega, haaknõeltega, liimiga. Tekstiile on lubatud kasutada ainult sihtotstarbeliselt.

5. Rentnik kohustub kasutama renditud tekstiiltooteid sihipäraselt.

6. Rentnik kohustub tagastama täpselt samad tekstiilid, samas koguses, vastavalt tellimusele. Tekstiilid tuleb tagastada (kilesse) pakendatult.Tekstiile ei või tagastada pakendamata (lahtiselt). Tekstiilide tagastamisel puudu jäänud/vahetusse läinud üksikuid (alla 5% tellitud kogusest) tekstiile on Rentnikul võimalik tagantjärele tuua/vahetada tagastuspäeva jooksul. Hilisemaid tagastamisi/vahetamisi ei arvestata ning puudujäänud renditud tekstiiltooted eest esitatakse arve tekstiili soetusmaksumuse summa ulatuses.

7. Vahetusse läinud või rikutud tekstiilid kuuluvad Rentniku poolt välja maksmisele Rendileandja poolt kehtestatud müügihinna ulatuses. Müügi hinna määrab Peotarbed OÜ vastavalt sisseostuhindadele, ning sellega kaasnenud transpordi ja käitluskuludele.

 

3. Mööbli laenutamise üldtingimused Peotarbed OÜ

 

1. Renditav inventar antakse kliendile üle kokkulepitud ajal, kohas ja mahus.

2. Kõik pretensioonid renditava inventari suhtes tuleb esitada sama päeva jooksul, kui inventar saadi. Renditav inventor tuleb üle vaadata enne kasutamisele võtmist, hilisemaid pretensioone ei arvestata.

3. Inventari kahjustamise korral, kui inventari on võimalik remontida, on Klient kohustatud hüvitama Peotarbed OÜ-le inventari remondi kulutused. Juhul, kui inventari ei ole võimalik remontida, on Rentnik kohustatud hüvitama inventari soetusmaksumuse täies ulatuses.

4. Renditud inventari kaotsimineku , korral on Rentnik kohustatud hüvitama inventari soetusmaksumuse täies ulatuses.

5. Rentnik kohustub kasutama renditud inventari sihipäraselt.

6. Tehniliste vahendite loetelu ja seisukord fikseeritakse nende üleandmisel.

7. Tagastamisel puudu jäänud/vahetusse läinud üksikuid (alla 5% tellitud kogusest) laenutustooteid on Rentnikul võimalik tagantjärele tuua/vahetada kokkuleppel rentnikuga kokkulepitud tagastuspäeva jooksul. Hilisemaid tagastamisi/vahetamisi ei arvestata.

Lisad 1.
Rendile andja: PEOTARBED OÜ Kambja vald, Lemmatsi küla, Linnavere tee 23 61704

E-mail: info@nou.ee
Telefon: +372 5648 5874

Reg. nr: 14095665 KMKR: EE102065477 Pank: Swedbank A/a: EE462200221065030739
Ühekordse renditeenuse tellimuse kestvus on 24h (kakskümmend neli tundi), juhul kui ei ole Rentniku ja Peotarbed OÜ vahel kirjalikult kokku lepitud teisiti.

Peotarbed OÜ

Linnavere tee 23, Lemmatsi küla,

Kambja vald, Tartumaa

Info

Kontakt

+372 56485874

© 2023 NÕU.EE

Add to cart